Pondelok DUŠIČKOVÉ PRÁZDNINY

Utorok DUŠIČKOVÉ PRÁZDNINY.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (B 419) na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov a študentov. Obetovaná bude za našich zosnulých bývalých kolegov a zamestnancov.

Streda 19:00. Sv.omša. Obetovaná bude za našich zosnulých bývalých študentov +Natálku a +Mariána. Po skončení čajovica a návšteva cintorína v dušičkovej oktáve.

Štvrtok 18:00 UPC Biblické stretko. Centrum pre rodinu Trenčín, Farská ul. (pod farskými schodmi).

Štvrtok 19:00 Sv.omša v kaplnke na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej, preložená z utorka. Obetovaná bude za zakladateľa Kaplnky, zosnulého p.riaditeľa Ing. Jána Liptáka, ďalších zosnulých zamestnancov, pedagógov a bývalých študentov školy a internátu (+Šimon, +Eduard, a ďalší..) Po skončení návšteva cintorína v dušičkovej oktáve.

Piatok 7:00 Tichá sv.omša na 1.piatok v mesiaci v Kaplnke na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej, s Eucharistickým požehnaním (max.do 7:30). Sv.spoveď od 6:40.

Nedeľa 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6 (č.dv.501, oproti výťahom), Trenčín-Zlatovce.