Pondelok 19:00. Mládežnícka sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta. SLÁVNOSŤ VENI SANCTE, viď plagát. Sv.spoveď od 18:40 + aj cez sv.omšu. Po skončení recepcia. Srdečne vás pozývame!

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej. Sv.Spoveď od 18:00 v Klubovni.

Utorok 19:00 Športový večer s florbalom. Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (B 419) na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov a študentov.

Streda 19:00. Mládežka v kaplnke UPC, TnUAD-FZ, B419. Po sv.omši: spoznaj svoje U-Pe-Ce + impulzy z exercičných tém…

Štvrtok 19:19 Chlapskí chlapi. Chalanské stretko v klubovni a kaplnke na 5.poch. internátu SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6 (č.dv.501, oproti výťahom). Sv.spoveď od 19:40 na balkóne, v prípade potreby aj po sv.omši.