Pondelok 26.9., 19:00. Mládežnícka sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta. Sv.spoveď od 18:40 + v prípade potreby po sv.omši.

Utorok 27.9., 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej. Sv.Spoveď od 18:00 v Klubovni.

Utorok 27.9., 19:00 Športový večer s florbalom. Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda, 28.9., 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (B 419) na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov a študentov.

Streda 28.9., 19:00. Mládežka v kaplnke UPC, TnUAD-FZ, B419. Po sv.omši: spoznaj svoje U-Pe-Ce…

Štvrtok 29.9., 18:30 Kalčetový turnaj v Klubovni na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce. Príď sa spoznať s novými spolubývajúcimi a spolužiakmi, príď si zahrať a (bez nadávok) zasúťažiť o ceny: študentský záchranný balíček na intrák, víkendový voľný lístok na vlak do 1.triedy, gastrolístky.

Nedeľa, 2.10., 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy, Staničná 6 (č.dv.501, oproti výťahom). Sv.spoveď od 19:40 na balkóne, v prípade potreby aj po sv.omši.

Srdečne vás pozývame na slávnostné Veni Sancte! (10.10., viď plagát). Tento týždeň vyšla kniha absolventa nášho UPC, Janka Koltarčíka, ktorý pokračuje v štúdiu v Košickom kňazskom seminári. Do 10.10. je možnosť si ju priamo vo vydavateľstve objednať s 21% zľavou.