Pondelok 19.9., 19:00. Mládežnícka sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta. Sv.spoveď od 18:40 + v prípade potreby po sv.omši.

Utorok, 20.9., 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (B 419) na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov a študentov. Sv.spoveď od 11:00.

Utorok 20.9., 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej. Sv.Spoveď od 18:00 v Klubovni.

Streda 21.9., 19:00. Stredoškolské stretko v Klubovni na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej.

Aj keď Akademický rok začína až 26.9., UPC už je v prevádzke. Srdečne vás pozývame na slávnostné Veni Sancte!