Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame v centre mesta

Utorok 19:19 Gitarová mládežka v Internátnej Kaplnke SOŠ Dopravnej + príprava 12. narodenín UPC

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer. Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej (florbal, volejbal), Trenčín-Zlatovce

Streda 12. NARODENINY NÁŠHO UPC.

9:00 – 18:45 Eucharistická adorácia (príležitosť k individuálnej súkromnej modlitbe) v zóne ticha TnUAD, FZ, B-418. Sv.spoveď od 17:00.
18:50 Slávnostné požehnanie UPC a Univerzite

19:00 Narodeninová sv.omša (UPC na Sihoti, TnUAD-FZ, B 419)

20:00 Odchod UPC BUSu na Skalku k sv.patrónom a pre kamene k Váhu + narodeninová torta
21:30 Návrat UPC BUSu, stredoškoláci
22:00 Krížová cesta na Kalvárii Skalky za vnútornú silu, dobré rozhodnutia a za našich prvákov

Štvrtok – Piatok Stretnutie a výjazdové zasadnutie univerzitných kaplánov Slovenska s biskupom mons. Tomášom Galisom, predsedom Rady pre mládež a univerzity KBS, v UPC (CUP) Zvolen

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke na Internáte SOŠ Dopravnej

Sv.spoveď a individuálne poradenstvo min. 20 minút pred každou sv.omšou. Okrem toho v utorok 17:00 – 19:00 v Klubovni A 535 na Internáte SOŠ Dopravnej a v stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V októbri prebieha akcia absolventov a starších Chyť si svojho prváka. Podrobnosti v omšových oznamoch a na stretkách.