Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame v centre mesta, po skončení adorácia (posledný pondelok v mesiaci)

Utorok 19:00 Gitarová mládežka v Internátnej Kaplnke na 5.posch. SOŠ Dopravnej

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC (volejbal, florbal). Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419), spoločenské hry + kalčetový turnaj

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Internátnej Kaplnke na 5.posch. SOŠ Dopravnej

Sv.spoveď a individuálne poradenstvo min. 20 minút pred každou sv.omšou. Okrem toho v utorok 17:00 – 19:00 v Klubovni A 535 na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej a v stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V októbri prebieha akcia absolventov a starších Chyť si svojho prváka. Podrobnosti v omšových oznamoch a na stretkách.