Pondelok DUŠIČKOVÉ PRÁZDNINY

Utorok 11:30 Sv.omša v UPC TNUAD pre pedagógov a zamestnancov univerzity s krátkou pobožnosťou za zosnulých

Utorok 18:45 Návšteva cintorína Zlatovce, zraz pred intrákmi.

Po návrate, cca 19:15: Gitarová mládežka v Internátnej Kaplnke na 5.posch. SOŠ Dopravnej.

HOSŤ: o. Matúš Reiner, delegát Konferencie biskupov Slovenska a Rady pre mládež.

Téma: Národné stretnutie mládeže v Trenčíne 28. – 31.7.2022

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC (volejbal, florbal). Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419), po skončení: návšteva cintorína a hrob Pavla Demitru

Piatok 9:00 Sv.omša v UPC (TNUAD, FZ B 419) obetovaná za zosnulých pedagógov a zamestnancov FSEV; prvý piatok v mesiaci

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Internátnej Kaplnke na 5.posch. SOŠ Dopravnej

Sv.spoveď a individuálne poradenstvo min. 20 minút pred každou sv.omšou. Okrem toho v utorok 17:00 – 19:00 v Klubovni A 535 na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej a v stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode.