Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame v centre mesta

Utorok 19:19 Gitarová mládežka v Internátnej Kaplnke SOŠ Dopravnej + prezentácia novej knihy o. Juraja, nášho UPC kaplána, Mužský strach + autogramiáda

POZRITE SI VIDEO TRAILER KU KNIHE

TU SI POZRITE ROZHOVOR O KNIHE A O MUŽSKOM STRACHU S AUTOROM

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer. Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej (florbal, volejbal), Trenčín-Zlatovce

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419) + program pre vysošov

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke na Internáte SOŠ Dopravnej

Sv.spoveď a individuálne poradenstvo min. 20 minút pred každou sv.omšou. Okrem toho v utorok 17:00 – 19:00 v Klubovni A 535 na Internáte SOŠ Dopravnej a v stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V októbri prebieha akcia absolventov a starších Chyť si svojho prváka. Podrobnosti v omšových oznamoch a na stretkách.