Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame, slávnosť Veni Sancte. Hl.celebrant a hosť: Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer. Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419), vysokoškolský večer

Štvrtok 19:00 Sv.omša v Kaplnke na 5.poschodí interátu SOŠ Dopravnej (spomienka Ružencovej Panny Márie)

Sv.spoveď min.15 minút pred každou sv.omšou. V októbri prebieha akcia absolventov a starších Chyť si svojho prváka. Podrobnosti v omšových oznamoch a na stretkách.