Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame, po skončení adorácia

Utorok 19:00 Gitarová mládežka v internátnej Kaplnke SOŠ Dopravnej + kalčetový večer

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419), Trenčín by night (nielen) pre prvákov

Piatok 7:30 Sv.omša v UPC na Sihoti (1.piatok v mesiaci)

Sv.spoveď min.15 minút pred každou sv.omšou. V októbri prebieha akcia absolventov a starších Chyť si svojho prváka. Podrobnosti v omšových oznamoch a na stretkách. Budúci pondelok 4.10. o 19:00 bude v Kostole Notre Dame slávnostné otvorenie akademického 2021/22 roka Veni Sancte. Celebrantom a hosťom bude náš nový nitriansky pomocný biskup, o.Peter Beňo.