Medzi UPeCe florbal CUP, 15.4.2023, UPC Bratislava, Mlynská Dolina. Spomedzi všetkých 11 slovenských UPC sme vybojovali 3.miesto.

Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 20:15 – 21.30 Športový FLORBAL-ový večer v telocvični Záblatie. Vstup cez vrátnicu FŠT, so športovým koordinátorom Samom o 20:00 (ul. Ku kyselke č.469, MHD 5, 6, 13 zastávka Záblatie, stred + 350m = 5 min.pešo). Športový večer začína a končí spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD, B budova Fakulty zdravotníctva, 3.posch., 419. Po skončení: krupicový večer 🙂

Štvrtok 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Štvrtok 19:00 INTRÁCKE HODY – ODPUST. Kaplnka Božieho milosrdentva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej. 19:00 Korunka, 19:07 sv.omša, 20:00 Odpustová a hodová oslava, viď plagát Intrácke hody – odpust.

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v stredu od 17:00 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti, vo štvrtok od 11:00 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD, FZ B418 a od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

Aj tento rok prosíme o vaše 2%. Veľmi nám pomáhajú podporovať a financovať formačné UPC aktivity. Poukázať ich môžete na o.z.Solún Trenčín. Viac info o 2% + najnovšie svedectvá UPC-čkarov nájdete v samostatnom článku na hlavnej stránke nášho webu. Ď A K U J E M E !!!