Upc je pre mňa druhou rodinou. Vďaka nemu som spoznal veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí mi dali užitočné rady do života. Dodávajú mi podporu a motiváciu. Ukázalo mi, ako sa v živote vydať tou správnou cestou.
-Erik

Cítim sa tu prijatá. Môžem sa tu stretávať s ľuďmi s podobnými hodnotami, vďaka tomu sme si blízki, rozumieme si.
-Veronika

Znamená to službu v niečom, čo mám rada (hranie na gitaru, spev). Služba nie je únavná, ale naopak radostná. Vďaka nej môžem spoznávať nových ľudí a nadväzovať hlboké priateľstvá.
-Ľubka

Parádna fúzia. Mladí s mladšími, ktorí hľadajú a nachádzajú Boha, často práve v službe jeden druhému.
-Paťka

UPC vnímam ako možnosť duchovného, osobnostného, ale hlavne priateľského vzrastu. Vďaka rôznym odborom a vekovým kategóriam získavam aj rozšírenie rôznych obzorov, ktoré mi dávajú širší záber na tento svet.
-Klárka

Spoločenstvo mladých ľudí s hodnotami, ktorí sa vo svojom živote snažia urobiť niečo viac pre druhých aj pre seba.
-Jožko

Priateľstvá. Rodina. Je to miesto, ktoré ma posúva vpred. Učí ma vychádzať zo samej seba.
-Lenka

Upc je moja rodina, ktorá ma naučila dôverovať ľuďom. Cítim tu bezpečie, prijatie a hlavne pochopenie.
-Viki

Nachádzam tu silné priateľstvá, vďaka ktorým sa dajú prekonať ťažkosti.
-Timejka

UPC pre mňa znamená druhý domov. Miesto, kde mi je dobre. Miesto, kde som mohla dozrievať osobne, ľudsky a vo viere.
-Rozália

UPC je miesto, kde sa nehanbite prísť. Miesto, kde vás privítajú s otvorenou náručou. Miesto pochopenia. Miesto načerpania. Miesto inšpirácie, kde sa každý jeden učíme od toho druhého. Miesto, vzniknuté z Lásky.
-Soňa

UPC je miesto kde sa mladí s hodnotami spoločne otvárajú jeden druhému navzájom, i Bohu. Je v nich veľké odhodlanie a túžba. Za nebojácne svedectvo viery, jej autenticity, otvorenosti Tajomstvu i radosti, som im veľmi vďačný. Vďaka vašej podpore sa daria projekty (duchovné obnovy, tripy, či ples), ktoré by sme si inak nemohli dovoliť. ĎAKUJEME!
-o.juraj

Ahojte všetci priatelia a priaznivci UPC Trenčín,


aj v roku 2023 môžete prispieť 2 % respektíve (3 %) svojej zaplatenej dane UPC Trenčín, tentokrát prostredníctvom občianskeho združenia SOLÚN TRENČÍN. Nižšie sa nachádzajú okrem základných informácií o poukázaní 2 % (3%) aj všetky potrebné
dokumenty s kontaktnými údajmi organizácie (v pokynoch sú potrebné údaje hneď na prvej strane vyznačené boldom) a tiež postup ako na to.

Pre potreby UPC nezabudnite urobiť fotokópie tlačív a zaslať nám ich na e-mail, prípadne ich odovzdajte ktorémukoľvek UPC koordinátorovi alebo o. Jurajovi. Pre lepšiu možnosť rozlíšenia Vašich príspevkov, prosím VYZNAČTE krížikom vo Vyhlásení o poukázaní dane možnosť, aby sa prijímateľovi zobrazili Vaše údaje. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na mobil

0949 414 339 – Katarína Koreňová (rod. Dindová) alebo
email: katka(zavináč)upctn.sk

ĎAKUJEME za Vašu pomoc a podporu

kolektív UPC Trenčín