Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci – adorácia.

Utorok – Gitarová sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce. Po skončení o 19:45 večer s hosťom, MUDr. Andrejom Hrádockým na tému Kultúra života versus kultúra smrti.

Utorok 21:00 – 22.00 Športový FLORBAL-ový večer v telocvični SOŠ Dopravnej. Športový večer začína a končí spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD, B budova Fakulty zdravotníctva, 3.posch., 419. Po skončení: spoločenské hry.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Štvrtok 19:07 Chlapskí chlapi v pôstnej výzve. Kaplnka Božieho milosrdenstva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej.

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok 18:00 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v stredu od 11:00 do 11:30 + od 17:00 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ V MESTE TRENČÍN A V DEKANÁTE TRENČÍN: