Pondelok, JARNÁ PÚŤ K PATRÓNOM UPC NA SKALKU:

18:15 odchod zo Zlatovskej strany starého železničného mosta na Skalku, pešia púť. Počas cesty príležitosť na sv.spoveď. 19:15 Krížová cesta na Kalvárii Skalky. 20:15 Sv.omša v Diecéznej Svätyni na Skalke. Hosť: Bohuš Levko, SDB, direktor saleziánskej komunity a farár v Dubnici nad Váhom. 21:15 odchod UPC BUS-u naspäť do Trenčína.

Utorok – Gitarová sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Utorok 21:00 – 22.00 Športový FLORBAL-ový večer v telocvični SOŠ Dopravnej. Športový večer začína a končí spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:30. Sv.omša v UPC TnUAD, B budova Fakulty zdravotníctva, 3.posch., 419.

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky – Sviatky nášho vykúpenia, silu a inšpiráciu zo stromu Kríža vám všetkým s vďakou za vašu priazeň i pomoc želajú vaši UPC-čkari.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok 17:30 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v stredu od 9:30 do 11:30 + od 12:30 do 14:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ V UPC:

Utorok 17:30 – 19:00 Kaplnka na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej

Utorok 20:00 – 21:30 Zborovňa a kancelária v suteréne Internátu (tunel) Strednej športovej školy, ul.Staničná 6 (okolo vrátnice doprava). K dispozícii viac kňazov.

Streda 9:30 – 11:30 a 12:30 – 14:30 Kancelária UPC TnUAD (ul.Študentská 1, B 419) na Sihoti.

VEĽKONOČNÁ SPOVEĎ MESTE TRENČÍN A V DEKANÁTE TRENČÍN: