Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD, B budova Fakulty zdravotníctva, 3.posch., 419.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Štvrtok 19:00 Gitarová sv.omša. Kaplnka Božieho milosrdenstva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej.

Piatok – Sobota Medzi UPeCe Florbal CUP. Florbalový turnaj slovenských UPeCečiek v UPC Mlynská Dolina Bratislava. Piatok 20:00 sv.omša, úvodný program a rozlosovanie. Sobota od 9:00 zápasy. Povzbudzovanie a fanúšikovia sú vítaní!

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho vo štvrtok 18:00 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a v stredu od 11:00 do 11:30 + od 17:00 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).

V sekcii NA STIAHNUTIE nájdete nové mp3 hostí, ktorí nás navštívili v tomto akad.roku.