Provizórna kaplnka pre putujúcich vojnových utečencov a dobrovoľníkov na Slovensko-Ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemeckom

Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta.

Utorok 19:00. Krížová cesta za maturantov, v Kaplnke na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej.

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC. Telocvičňa SOŠ Dopravnej (prízemie vľavo okolo vrátnice; FUTBAL).

Streda 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity

Streda 19:00 v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre študentov a mladých. Po skončení presun na Skalku. Tichá krížová cesta za pokoj a mier na Ukrajine a vo svete.

Štvrtok 9:00 Kostol Notre Dame v centre mesta: adorácia a o 9:30 rekolekčná sv.omša kňazov trenčianskeho dekanátu.

Štvrtok 19:00 Príprava na manželstvo s UPC. Online stretnutie s manželmi.

Štvrtok 19:00: Sv. omša v Kaplnke na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej (presunutá z utorka z dôvodu písomných maturít)

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:00 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce a v stredu 17:30 – 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

Stále je možnosť poukázať 2% z dane nášmu UPC. Tlačivá sú v samostatnej sekcii aktuality. ĎAKUJEME! 🙂 !