Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta. Sv.omša z formulára V čase vojny a občianskych nepokojov, obetovaná za pokoj a mier na Ukrajine.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej.

Utorok: 19:30 Príprava na manželstvo s UPC. Online stretnutie: IBA ŽENY, SNÚBENICE.

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC. Telocvičňa SOŠ Dopravnej (prízemie vľavo okolo vrátnice; FLORBAL).

Streda 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity

Streda 19:00 v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre študentov a mladých plus program s absolventami.

Štvrtok: 19:30 Príprava na manželstvo s UPC. Online stretnutie: IBA MUŽI, SNÚBENCI.

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:00 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce a v stredu 17:30 – 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.