Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci: po sv.omši Eucharistická adorácia za pokoj a mier na Ukrajine.

Utorok 19:00. Kaplnka na Internáte SOŠ Dopravnej: Ruženec za pokoj vo svete.

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC. Telocvičňa SOŠ Dopravnej (prízemie vľavo okolo vrátnice; volejbal).

POPOLCOVÁ STREDA, SV.OMŠE SPOJENÉ S POŽEHNANÍM POPOLOM:

11:30 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity

19:00 v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

20:30 v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre študentov a mladých.

Štvrtok 19:00 Stretko chlapskí chlapi. Klubovňa na 5.posch. SOŠ Dopravnej.

Štvrtok: 20:00 Príprava na manželstvo s UPC. Online stretnutie so snúbencami.

Piatok: 7:00 ráno. PRVÝ PIATOK V MESIACI sv.omša na 5.posch. v Kaplnke SOŠ Dopravnej. Sv.spoveď od 6:45.

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Na večerné sv.omše – v NEDEĽU 20:00 na Internáte SOŠ Dopravnej v Zlatovciach a v PONDELOK 28.2. o 19:00 v Kostole Notre Dame Trenčín, môžete priniesť LEKÁRNIČKY s obväzovým materiálom a autolekárničky. Obväzy môžu byť aj expirované. Nasledujúce dni budú prostredníctvom HaZZ a DHZ doručené do bojmi zasiahnutých oblastí na Ukrajine.Prípadné prevzatie na inom mieste, SMS 0903566511.

Všetky sv.omše sú v režime OP. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v stredu 17:30 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce a v stredu 12:00 – 13:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.