Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej. Po sv.omši adorácia za pokoj.

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC. Telocvičňa SOŠ Dopravnej (prízemie vľavo okolo vrátnice; VOLEJBAL).

Streda 7:00 Pútnické miesto SKALKA: Tichá krížová cesta pedagógov, zamestnancov a študentov za pokoj a mier na Ukrajine a vo svete (koniec max. 7:30). Po skončení, 7:50 káva/čaj v UPC TnUAD kuchynke B 416.

Streda 19:00 sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre študentov a mladých.

Štvrtok 19:00 Chlapskí chlapi. Kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej.

Piatok 11:30 Slávnosť ZVESTOVANIA PÁNA. Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti (FZ, B 419) pre pedagógov, zamestnancov a študentov univerzity, v duchovnom spojení so sv.otcom Františkom, ktorý tento deň zasvätí Ukrajinu a Rusko pod ochranu fatimskej Panny Márie.

Piatok 19:00 Príprava na manželstvo s UPC. Online stretnutie s lekárom.

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:00 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce a v stredu 17:30 – 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

Stále je možnosť poukázať 2% z dane nášmu UPC. Tlačivá sú v samostatnej sekcii aktuality. ĎAKUJEME! 🙂 !