Vyberte položku Stránka

Kategória: Spätná väzba

Spätná väzba: Big Europe Trip – Ukrajina

Spätná väzba od priamych účastníkov Big Europe Trip (BET) 28.4. – 1. 5. 2017 SK, Trenčín – Košice – Veľké Slemence/ UA, Malyj Selmencyj – Užhorod – Mukačevo – Svaljava. Účastníci – Upecečkari boli požiadaní, aby napísali cca pol stranový report formou, i kompozíciou, akú sami uznajú za vhodnú. BIG EUROPE TRIP je výbornou voľbou […]

Čítaj viac
Načítava

Ďakovná púť UPC koordinátorov, Sv. Zem 2020

Prinášame vám seriál cestopisnej spätnej väzby z Jubilejnej ďakovnej púte koordinátorov UPC do Svätej Zeme (z príležitosti 10.výročia jeho založenia) od 29.1. do 2.2.2020. Na troch požičaných autách sme po Izraeli prešli 400 km… Priložené zábery si vybrali sami autori ako jedny z najcennejších. Keď mi otec Juraj zavolal s pozvánkou do Sv. Zeme za […]

Čítaj viac
Načítava

Video – 5. narodeniny UPeCe

Pravidelný program

ŠTUDENTSKÉ OMŠE A MODLITBY

Nedeľa o 20:30 Študentská omša, posledná nedeľná v Trenčíne (klubovňa Školského internátu ŠG – DM, Staničná 6, 5. posch.- oproti výťahom, č. 501). Začiatok nedeľných omší nadväzuje na autobusové a vlakové spoje z celého Slovenska. Nedeľné sv. omše aktuálne pozastavené!

Pondelok o 19:00
Gitarová mládežka (kostol Notre Dame, centrum TN, ul. 1.mája, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra). Posledný pondelok v mesiaci po sv. omši býva adorácia.

Utorok o 19:00
Gitarová mládežka (kaplnka Dopravnej akadémie Zlatovce, 5. posch. internátu, A 535). Rôzny program podľa týždňa v mesiaci (adorácia, ruženec, diskusia).

Streda o 19:00
Mládežka, vysokoškolské stretko, jedlo, témy, hostia, hry (UPC Sihoť, B419). Príprava od 18:30-18:55. Propagácia a prihlasovanie na výlety a viacdňové UPC akcie (aj mimo TN) prebieha naživo, v rámci oznamov na omšiach a na stretkách po nich.

Prvý piatok v mesiaci o 07:00
Tichá sv. omša s eucharistickým požehnaním., kaplnka na 5. poschodí internátu Dopravnej akadémie, A535

DUCHOVNÉ PORADENSTVO A SVIATOSŤ ZMIERENIA

Pol hodinu pred a po študentských omšiach v Kostole Notre Dame, na internátoch a v UPC TnUAD na Sihoti.

+

Streda 13:00 – 14:00
Fakulta Špeciálnej techniky, Záblatie, 1. poschodie (schodami pri jedálni), č. dv. 231, len v čase semestra

Streda 17:00 – 19:00
kancelária UPC na Sihoti, B 419

ŠTUDENTSKÉ VEČERY

Pondelok 17:15
Notredámy – dámske stretko v klubovni Nodam u sestričiek.

Streda 19:00
Stredoškolské stretko v klubovni na 5. poschodí internátu Dopravnej akadémie, A534.

Štvrtok od 19:00
Chlapskí chlapi – chalanské stretko. Kaplnka na Dopravnej akadémií, 5 posch.

Športový večer UPC

Utorok 20:00 – 21:30 v Telocvični TnUAD na Sihoti.
Vstup cez rampu a dvor z ulice Gen. Goliana, za rohom A budovy univerzity (na Študentskej ulici doprava; je to budova vedľa Obchodnej akadémie), s poverenými koordinátormi (Milan P., Ivana P.-H., Anna K.). Na základe rozhodnutia rektorátu TnUAD vstup možný iba študentom a absolventom TnUAD.