Počas mojich študentských rokov som každý voľný okamih strávil v UPC.

UPC bolo miesto, kde som sa cítil prijatý, taký aký som.

V skratke UPC vidím skrytý význam (Už Pozná Cestu) a tou cestou je Ježiš Kristus:

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Ján 14:6)

Úplne prvýkrát som sa stretol počas štúdií s UPC v Banskej Bystrici. Chodil som na filmové večery a na prednášky, ale aktívnejšie som sa do chodu UPC nezapájal. Až keď som prišiel študovať do Trenčína a práve v tom roku vzniklo UPC, tak som si povedal, že toto nemôže byť náhoda a že tu už budem aktívny UPC-čkár 🙂

Počas štúdia som sa stal koordinátorom UPC. To znamenalo propagovať UPC a šíriť po univerzite a medzi študentmi dobré meno. A tak som si povedal budem o ňom písať články 🙂

Články som publikoval v študentskom časopise TnU TRENDY, ktorý vychádzal 3-4 krát za rok.

Boli to články o akciách, ktoré sa konali počas akademického roka ako napr. (Narodeniny UPC, UPC ples a iné)

V druhom ročníku som bol oslovený kaplánom UPC Trenčín doc. Jurajom Sedláčkom PhD., či by som nenapísal aj rozsiahlejšiu prácu o UPC. Spolu so spolužiačkou a za pomoci vedúcej Katedry politológie doc. Oľgy Bočákovej PhD., sme napísali študentskú vedecko odbornú prácu s názvom: Univerzitné pastoračné centrum a jeho význam pre mladých ľudí.

Táto práca sa stala podkladom pre moju bakalársku prácu s názvom: Mladí ľudia verzus cirkev.

Školiteľka doc. Oľga Bočáková PhD., mi dala cenné rady, vďaka ktorým som bakalársku prácu úspešne obhájil. Dokonca na štátniciach som si zo štátnicového predmetu: politická sociológia vytiahol otázku: podstata socializácie a vtedy ma z komisie vyzvali aby som im porozprával, ako som sa stal UPC-čkárom, pretože sa im páčila moja obhajoba bakalárskej práce. Takže som im svedčil o tom v čo verím a ešte som za to dostal aj A.  🙂

Počas magisterského štúdia som si za oblasť môjho výskumu vybral médiá. Vďaka UPC som sa dostal na kurz Mediálnej školy (MeŠ) do Žiliny. V saleziánskom duchu a s osobným prístupom som rozvíjal svoje mediálne zručnosti a nadobúdal schopnosť kriticky rozmýšľať.

Okrem toho, že som rástol a vzdelával sa v oblasti médií som moderoval 2x UPC ples.

To ma naučilo spolupráci a vzájomnej komunikácii so spolumoderátorkami. 🙂

Byť koordinátorom v UPC Trenčín mi dalo do života veľmi veľa trvalých hodnôt na ktorých stojí môj život a ktoré uplatňujem vo svojom živote doteraz. Vďaka pôsobeniu UPC v mojom živote cítim potrebu stále pomáhať a tak som sa v Trnave stal najprv dobrovoľníkom v Trnavskej arcidiecéznej charite a neskôr som bol aj vedúci komunitnej kaviarne Špitálik, ktorá vznikla v rámci charity.

Moment na ktorý si vždy spomeniem keď sa povie UPC je keď sme boli v Izraeli a konkrétne v Betleheme, kde som si na autentickom mieste mohol uvedomiť, na čom moja viera stojí.

Skvelou skúsenosťou, ktorú si odnášam do života sú vzťahy, ktoré s UPCčkármi doteraz udržiavam. Sú to vzťahy, ktoré sú úprimné a priame a môžem sa spoľahnúť, že ak budem potrebovať pomoc, tak mi UPCčkári určite pomôžu.

UPC (Už Pozná Cestu) a som rád, že som ju našiel a môžem ju ukazovať ďalším ľuďom.

PhDr. Jaroslav Spodniak