UPC OZNAMY 26.6. – 30.6.2023:

Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci: po sv.omši Eucharistická adorácia.

Utorok 18:30 Te Deum After party. Sv.omša v Kaplnke na Kapucínskej chate v Melčickej doline (viď plagát). Opekačka a nočné dialógy. Polnočná ďakovná adorácia.

Streda 20:30. Vigília slávnosti sv.Petra a Pavla apoštolov, prikázaný Sviatok. Sv.omša v UPC TnUAD, FZ B419. Krátky spoločný program: zmrzlinovica. (časový posun sv.omše je z dôvodu prípravného stretnutia účastníkov Svetových dní mládeže Lisabon 2023, v UPC Bratislava).

Štvrtok 11:30. Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný Sviatok. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Štvrtok 19:00. Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný Sviatok. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdentva na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (sv.omša obetovaná za našu bývalú kolegyňu +Janku Selovú z príležitosti 5.výročia jej odchodu do Nebeského domova).

PRAJEME VÁM POŽEHNANÉ A DOBROM NAPLNENÉ LETNÉ DNI! Letný UPC program: týždňový tábor pre deti z CDR Detské-mestečko Trenčín-Zlatovce na strednom Slovensku (UPC-čkari v úlohe animátorov), putovanie a účasť na Svetových dňoch mládeže s pápežom Františkom v Lisabone. Univerzitný kaplán plus program: Duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov cirkevnej školy; Formačný víkend pre CPR Trenčín na Skalke pri Trenčíne – Otec a syn; Chlapská víkendovka pre mužov od 18 do 30 rokov. Študentské a mládežnícke sv.omše začnú v septembri, po začiatku nového školského a akademického roka.

Novoprijatí študenti na TnUAD – v prípade akýchkoľvek otázok, neváhajte sa obrátiť na kontakt (zavináč) upctn.sk Poradíme vám a vynasnažíme sa vám pomôcť.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho, vo štvrtok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky), vo štvrtok od 10:30 do 11:30 v kancelárii UPC TnUAD, FZ B418. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).