Pondelok 19:00 sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 19:00 sv.omša Kaplnka Božieho milosrdentva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 19:00. Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Príprava TeDeum After Party.

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

TE DEUM AFTRER PARTY bude v utorok 27.6.2023, na kapucínskej chate na Melčickej Doline.

Program: odchod vlak Trenčín 16:43 – Trenčín-Zlatovce 16:46 – Melčice 16:56 (transfer ďalej na zavolanie). Priame BUSy z TN (na stanici nást.7, zastávky Hasičská a Old Herold) 15:55 a 17:35 (smer Štvrtok, nám,) Alebo apolujazda autom s absolventami. 18:30 Sv.omša – opekačka – free time – Nočné dialógy – Polnočná adorácia v Kaplnke chaty. Veci na opekanie budú zaistené. Dobroty, dezerty, ovocie a zelenina sú vítané; so sebou spacák (v izbách sú madrace). Posledné spoje pre tých, čo sa budú vracať 21:01 vlak a 22:44 BUS z Melčíc, alebo spolujazda autom s absolventami.

Na tejto stránke v sekcii Galéria nájdete fotoreportáž zo Slávnosti TE DEUM, 12.6.2023. Za všetku vašu priazeň, milodary, prinesené dobroty, sviatočné spoločenstvo, setričkám i o.Igorovi Cingeľovi + greckokatolíckej farnosti Trenčín za srdečné prijatie, úprimne ĎAKUJEME!

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; od 18:30 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).