Pondelok 19:00 Slávnostné ukončenie akademického roka 2022/23 TE DEUM, sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta. Hosť: o.Tomáš Krampl, duchovný správca vysokoškolského internátu Svoradov v Bratislave. Po skončení slávnostná recepcia, viď plagát.

Utorok 20:15 – 21.30 Športový FLORBAL-ový večer v telocvični Záblatie. Vstup cez vrátnicu FŠT, so športovým koordinátorom Samom o 20:00 (ul. Ku kyselke č.469, MHD 5, 6, 13 zastávka Záblatie, stred + 350m = 5 min.pešo). Športový večer začína a končí spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC na Sihoti TnUAD (FZ B-419). Po skončení: preložená akcia „Na Božie Telo skoč do vody smelo“.

Štvrtok 11:30. Sv.omša pre pedagógov a zamestnancov univerzity, v UPC na Sihoti, FZ TnUAD (B 419).

Štvrtok 19:00 NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO vigília zo Sviatku. Kaplnka Božieho milosrdentva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho, v stredu od 17:30 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD, FZ B418; štvrtok od 10:30 do 11:30 v kancelárii UPC na Sihoti a od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky) a. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).