Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na internáte SOŠ Dopravnej.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B419), spätná väzba 10. UPC plesu a plánovanie semestra.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Nedeľa 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A 534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej a v stredu od 11:00 do 11:30 + od 16:30 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

Za všetku službu a pomoc 25-člennému UPC plesovému tímu, za podporu a priazeň hostí, darčeky do tomboly, za podporu všetkým priateľom, bývalým študentom i dobrodincom úprimne ĎAKUJEME! NECH VÁM TO ODMENÍ A VYNAHRADÍ DOBRÝ BOH.