Pondelok 19:00 Mládežnícka sv.omša v Kostole Notre Dame (oproti Gymnázia Ľudovíta Štúra) v centre mesta.

Utorok 20:00 – 21:30 Trojkráľové požehnanie internátnych izieb, Trenčín-Zlatovce.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B419), Plesové organizačné stretko.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Štvrtok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na internáte SOŠ Dopravnej. (sv.omša preložená z utorka, po nej plesové organizačné stretko).

Piatok 18:00 Veľká sála na prízemí internátu SOŠ Dopravnej, Otváracia sv.omša Jubilejného 10.UPC plesu.

Nedeľa 20:00 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v pondelok od 16:00 do 18:00 a v stredu od 11:00 do 11:30 a od 17:30 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.