Pondelok 19:00 Mládežka v Kostole NOTRE DAME a ruženec za ukončenie pandémie v spojení so sv.otcom Františkom

Utorok 19:00 Mládežka s ďakovnou adoráciou v Kaplnke na 5.posch. internáte SOŠ Dopravnej v Trenčíne-Zlatovciach

Streda 19:00 Mládežka v UPC na Sihoti, novéna k Duchu Svätému

Štvrtok sv.omša o 11:30 v UPC TnUAD (FZ, B 419 na Sihoti – pre pedagógov a zamestnancov univerzity)

sv. spoveď pol hodiny pred sv.omšami