Svätodušná Nedeľa 16:00 Sv.omša na Skalke pri Trenčíne (Diecézna svätyňa)

Pondelok 19:00 Mládežka v Kostole NOTRE DAME a ruženec v duch. spojení so sv.otcom za skončenie pandémie

Utorok 19:00 Mládežka a adorácia v Kaplnke na internáte SOŠ Dopravnej v Trenčíne-Zlatovciach

Streda 19:00 mládežka v UPC TnUAD na Sihoti

Štvrtok 11:30 sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419 na Sihoti – pre pedagógov a zamestnancov univerzity)

sv.spoveď pol hodiny pred sv.omšami