Pondelok 19:00 Mládežka v Kostole NOTRE DAME +posledný pondelok v mesiaci Adorácia

Streda 19:00 mládežka v UPC TnUAD na Sihoti, Vigília Slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej s Eucharistickým požehnaním. Hosť: o. Marek Kunder, prefekt Kňazského seminára v Košiciach. (stream na FB Upc Trenčín)

Štvrtok 11:30 SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTOVEJ, prikázaný sviatok. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419 na Sihoti – pre pedagógov a zamestnancov univerzity), s Eucharistickým požehnaním (TICHÁ ADORÁCIA pred vystavenou Sviatosťou od 10:00 do 11:30)

Štvrtok 19:00 SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO TELA A KRVI KRISTOVEJ, prikázaný sviatok. Sv.omša s Eucharistickým požehnaním v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na Internáte SOŠ Dopravnej.

sv.spoveď pol hodiny pred sv.omšami