Nedeľa 16:00 (10. nedeľa v období Cez rok). Sv.omša na Skalke pri Trenčíne – Areál Diecéznej svätyne

Pondelok 19:00 Mládežka v Kostole NOTRE DAME

Utorok 19:00 Mládežka v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na internáte SOŠ Dopravnej v Trenčíne-Zlatovciach

Štvrtok 9:00 Rekolekcia kňazov Trenčianskeho a Nemšovského dekanátu s novým pomocným biskupom mons. Petrom Beňom v Diecéznej Svätyni na Skalke pri Trenčíne

Piatok 7:30 Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti, B 419 (pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov).

sv.spoveď pol hodiny pred sv.omšami