Slávnosť Te Deum spojená s odovzdaním Relikvie Bl. Anky Kolesárovej nášmu UPC. Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín v pondelok, 21.6.2021 o 18:30. Srdečne vás pozývame!