PONDELOK 19:00 Mládežka v Kostole Notre Dame s adoráciou (posledný pondelok v mesiaci), Vigília prikázaného sviatku sv.Petra a Pavla

UTOROK 11:30 Slávnosť sv.Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok. UPC TnUAD B-419 na Sihoti, pre študentov, pedagógov a zamestnancov univerzity.

UTOROK 19:00 Slávnosť sv.Petra a Pavla, apoštolov, prikázaný sviatok. Mládežka o 19:00 v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na Internáte SOŠ Dopravnej.

Po oboch utorkových sv.omšiach bude možnosť uctiť si našu novú Relikviu Bl.Anky Kolesárovej.

UTOROK 20:00 Te Deum After party, foto zo slávnosti.

sv.spoveď pol hodinu pred sv.omšami

V prvej polovici júla ochádzajú UPC-čkari v úlohe animátorov, spolu s vychovávateľkou a absolventkou nášho UPC, Ing. Lenkou Berovou, PhD. a o. Jurajom na detský letný tábor, ktorý dobrovoľnícky pripravili pre deti z Detského mestečka Trenčín-Zlatovce, v Lúčkach pri Ružomberku. Viac v samostatnom článku po návrate.

Cez víkend 17.-18. júla 2021 vás pozývame na Hlavnú púť (odpust) k sv.Andrejovi Svoradovi a Benediktovi na Skalku pri Trenčíne.