Pozvanie prijala psychologička a prodekanka FF Trnavskej univerzity doc. Mária Dědová PhD. 14.11.2023