Pozvanie prijala psychologička a prodekanka FF Trnavskej univerzity doc. Mária Dědová PhD.