Veľká sála Školského internátu, “Dé-eM” uvítala desiatky poväčšine nás mladých poslucháčov túžiacich po lepšom pochopení citového sveta a túžob človeka. Program dňa začal tradične o 20:00 sv. omšou, ktorú odslúžil prednášajúci Pavol Hudák spolu s naším kaplánom Jurajom a dvoma gréckokatolíckymi kňazmi. Už počas kázne (19 MB) sa Pavol prihováral publiku prostredníctvom mikrofónu s otázkou, čo dokáže urobiť človeka úspešným. Spoločnými silami sme si nakoniec úspešne spomenuli, čo nás robí úspešnými. Úspešná bola aj hudobná skupina Manna, ktorej kvality vyzdvihol nielen sám prednášajúci, ale aj dvaja bulharskí študenti postávajúci na chodbe , vychutnávajúc si chytľavú melódiu. Počas krátkej (nereklamnej) prestávky sme sa posilnili čajom na chvíle prednášky (prvá časť, 26 MB). Jej úspech bol tak výnimočný, že sme ju predĺžili po krátkom hlasovaní na úkor diskusie (druhá časť, 14 MB). Prednáška tak skončila v neskorých večerných hodinách (22:59:59, 21.4. 2009) a tým bola oficiálna časť programu úspešne zavŕšená.

Vyberáme z postrehov a oslovujúcich myšlienok zozbieraných od vybraných účastníkov:

  • Individuálne rozhovory a spovede trvali v kreslách vestibulu DM do 0:30.
  • Skoro každý v sále vedel povedať 7 hlavných hriechov, ale ani celá sála dokopy nevedela povedať 7 čností.
  • Ani som si neuvedomil ako ľahko sa dá zameniť sympatia a zamilovanie so skutočnou láskou.
  • Mne to dalo silu, jednoducho.
  • Tak krásne rozprával o ženách, že som ho chcel zastaviť, lebo by som sa rozplakal.
  • Zaujalo ma: „Je darom od Boha, keď môžem byť darom pre niekoho iného“.
  • Láska znamená sebadarovanie, byť pre druhého.
  • Každý hriech je na polceste čnosťou. (treba pochopiť v kontexte prednášky)
  • Túžba aj slabosť je dobrá, ale treba mať nad ňou kontrolu.
  • Na vzťahu je dôležité, aby chlapec videl v dievčati jej materstvo a ona jeho otcovstvo. Myslím si, že je strašne zriedkavé, keď sa ľudia spoznávajú, že by si všímali, aký by mohol byť ten chalan otec a naopak.

Podeliť sa o svoj postreh môžeš aj Ty v rámci diskusného fóra

Celú akciu už tradične sprevádzala aj televízia LUX, ktorej záznam nájdete v druhej polovici videa.