Pondelok 19:00. Sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta.

Utorok 19:00. Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce s katechézou T22.

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC. Príprava na florbalový turnaj UPC-čiek. Tréningové zápasy florbalu v telocvični na prízemí SOŠ Dopravnej.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC TnUAD (FZ B 419); po skončení spoločný program…

Štvrtok Celodiecézna rekolekcia kňazov biskupstva v Hronskom Beňadiku.

Piatok 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov.

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:30 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce, v stredu 17:00 – 19:00 a v piatok 10:30 – 11:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.

Za poukázanie 2% z dane nášmu UPC vám úprimne ĎAKUJEME! 🙂 !