Medzi UPeCe Florbal CUP, 27.-28.5.2022. Mladí nášho trenčianskeho UPC v súboji 8 slovenských Upecečiek uplynulý víkend vybojovali zlatú medailu, „To Láska robí zázraky.“

Pondelok 19:00. Sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta. Posledný pondelok v mesiaci = po sv.omši adorácia.

Utorok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC TnUAD (B 419) na Sihoti + program.

Štvrtok 19:00 Stretko Chlapskí chlapi, Kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej.

Piatok 7.00 Prvo-piatková sv.omša v mesiaci jún. Sv,omša s Eucharistickým požehnaním v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Piatok 11:30. Prvo-piatková sv.omša v mesiaci jún v UPC TnUAD na Sihoti, s odprosujúcou modlitbou k Božskému Srdcu.

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:00 – 19:00 a vo štvrtok 18:30 -19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce; v stredu 17:30 – 19:00 a v piatok 10:30 – 11:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.