Pondelok 19:00. Sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta.

Utorok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC TnUAD (B 419) na Sihoti + program.

Štvrtok 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (B419) na Sihoti, pre pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov s modlitbou za kňazov.

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v utorok 18:00 – 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce; v stredu 17:30 – 19:00 a vo štvrtok 10:30 – 11:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.