Olivová hora a hora Nanebovstúpenia v Jeruzaleme

Pondelok 19:00. Sv.omša v kostole Notre Dame v centre mesta.

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC. Príprava na florbalový turnaj UPC-čiek. Tréningové zápasy florbalu v telocvični na prízemí SOŠ Dopravnej.

Streda 18:00 – 22:00 Vigília Nanebovstúpenia Pána na Hore Butkov. Sv.omša o 19:15, po skončení spoločný program. Podrobné info, viď plagát.

Štvrtok SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA. 11:30 Sv.omša v UPC TnUAD na Sihoti pre pedagógov, zamestancov univerzity a študentov.

Štvrtok 19:00 Sv.omša zo slávnosti Nanebovstúpenia o 19:00 v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.posch. internáte SOŠ Dopravnej.

Piatok – Sobota. Florbalový MEDZI UPeCe turnaj slovenských upecečiek v UPC sv.Jozefa Freinademetza v Bratislave.

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch.internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime Základ. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v stredu 17:00 – 18:00 a vo štvrtok 18:00-19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce, vo štvrtok 10:30 – 11:30 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime Základ.