Pondelok 19:00 Sv.omša z Internátnej Kaplnky na 5.posch. SOŠ Dopravnej, Posledný pondelok v mesiaci = po sv.omši adorácia. ONLINE STREAM CEZ FB Upc Trenčín.

Utorok 19:00 – 20:30 Kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej. Vystavená Sviatosť Oltárna k individuálnej návšteve a tichej modlitbe. Príležitosť k sviatosti zmierenia a možnosť individuálne prijať sv.prijímanie.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419), po skončení, o 19:30 online hosť: Sestra, ktorá sa dotkla pápeža. Sr. Anežka z Kongregácie Školských sestier de Notre Dame v Trenčíne veselo i vážne o Advente, Vianociach v komunite, o práci s deťmi a mladými na školách, o formácii našich UPC dievčat Notredámy, aj o evanjelizácii poéziou či fotografiami… Záznam večera so Sr.Anežkou si môžete pozrieť tu.

Štvrtok 7:00 Roráty z UPC TnUAD na Sihoti. Adventná sv.omša na úsvite. ONLINE STREAM CEZ FB Upc Trenčín.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo v utorok 18:00 – 20:30 v Klubovni A 535 na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej a v stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.