Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame v centre mesta

Utorok 19:00 Gitarová mládežka v Internátnej Kaplnke na 5.posch. SOŠ Dopravnej,

Utorok 21:00 – 22:00 Športový večer s UPC (volejbal, florbal). Telocvičňa na prízemí SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419), po skončení hosť: ThLic. Ing. Juraj Schindler z Diecézneho Centra Mladých Archa, Hlohovec-Bojničky. Téma: Ako sa vedieť správne rozhodovať? Ako vnímať v týchto rozhodnutiach Božiu prítomnosť?

Záznam večera s o.Jurajom Schindlerom si môžete pozrieť na tomto linku.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo min. 20 minút pred každou sv.omšou. Okrem toho v utorok 17:00 – 19:00 v Klubovni A 535 na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej a v stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode.