Pondelok 19:00 Sv.omša z Internátnej Kaplnky na 5.posch. SOŠ Dopravnej, ONLINE STREAM CEZ FB Upc Trenčín.

Utorok 19:00 – 20:00 Kaplnka na internáte SOŠ Dopravnej. Vystavená Sviatosť Oltárna k individuálnej návšteve a tichej modlitbe. Príležitosť k sviatosti zmierenia a možnosť individuálne prijať sv.prijímanie.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419), SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE (Online stream cez Zoom, heslo: UPC, hlavný celebrant hosť);

po skončení, o 19:45 online hosť: Kňaz a teológ: o.Vladimír Kiš.

Pripravte cestu Pánovi. O kráse adventnej a vianočnej liturgie s človekom, ktorý ako hlavný slovenský liturgický ceremoniár „pripravoval cestu“ pápežovi Františkovi v Šaštíne. POZRITE SI ZÁZNAM VEČERA S HOSŤOM,

Piatok 7:00 Roráty z UPC TnUAD na Sihoti. Adventná sv.omša na úsvite. ONLINE STREAM CEZ FB Upc Trenčín.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo v pondelok 16:30 – 18:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418), v utorok 18:00 – 20:00 v Klubovni A 535 na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej a v stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.