Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419) ONLINE STREAM CEZ ZOOM, heslo: UPC.

Štvrtok 7:00 Roráty v UPC TnUAD na Sihoti (B 419). Adventná sv.omša na úsvite. ONLINE STREAM CEZ FB Upc Trenčín.

Všetky sv.omše sú v režime OP. Sv. spoveď a individuálne poradenstvo v pondelok 16:30 – 18:00 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418) a v stredu 18:00 – 21:30 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.

Na webe národného stretnutia mládeže, ktoré bude v našom meste budúci rok, sú už k dispozícii prípravné katechézy s názvom Výšiny.