Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta . Posledný pondelok v mesiaci, po skončení ADORÁCIA A SPOLOČNÉ KONCOROČNÉ POĎAKOVANIE.

Utorok 7:00 Roráty v UPC TnUAD na Sihoti (B 419). Adventná sv.omša na úsvite. ONLINE STREAM CEZ FB Upc Trenčín.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419) ONLINE STREAM CEZ ZOOM, heslo: UPC.

Všetky sv.omše sú v režime OP. Vianočná spoveď a individuálne poradenstvo 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v pondelok 16:30 – 18:00 v Kancelárii UPC, Študentská 1, TnUAD, FZ, B 418; v utorok 12:30 – 15:00 a v stredu 17:30 – 21:30 v Kancelárii UPC (TnUAD, FZ, B 418). V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.

Na webe národného stretnutia mládeže, ktoré bude v našom meste budúci rok, sú už k dispozícii prípravné katechézy s názvom Výšiny.

„ĽUD, ČO KRÁČA VO TMÁCH, UZRIE VEĽKÉ SVETLO.“ Izaiáš 9, 1

PRAVÚ VIANOČNÚ RADOSŤ, ŽE SME NOVOZÁKONNÝM PUTUJÚCIM ĽUDOM, KTORÝ MÁ MILOSŤ SPOZNAŤ A DOTÝKAŤ SA MESIÁŠA, EMANUELA, „BOHA S NAMI“ VŠETKÝM VÁM I VAŠIM BLÍZKYM ZO SRDCA ŽELAJÚ I VYPROSUJÚ koordinátori, o.Juraj a tím UPC