Pondelok 19:00 Sv.omša v Kostole Notre Dame Trenčín, oproti Gymnáziu Ľ.Štúra v centre mesta .

Utorok 19:00 Gitarová mládežka v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce, a Trojkráľové požehnanie spoločných UPC priestorov.

Streda 19:00 Sv.omša v UPC na Sihoti (TnUAD, FZ, B 419). Po sv.omši zimný skúškový detox a antistres 🙂

Nedeľa 20:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho milosrdenstva na 5.posch. Internátu SOŠ Dopravnej, Trenčín-Zlatovce.

Všetky sv.omše sú v režime OP. Sv.spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami; okrem toho v pondelok 16:30 – 18:00 a stredu 17:00 – 19:00 v Kancelárii UPC, Študentská 1, TnUAD, FZ, B 418; v utorok 17:30 – 19:00 v Klubovni UPC A 524, na 5.poschodí Internátu SOŠ Dopravnej. V inom čase po telefonickej, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511). Všetky individuálne stretnutia sú v režime OTP + FFP2, ostatní outdoor + FFP2.

Na webe národného stretnutia mládeže, ktoré bude v našom meste 28.-31.júla 2022, sú už k dispozícii prípravné katechézy s názvom Výšiny. Dobrovoľníci, ochotní pomôcť v ubytovacom tíme NSM T2022 (pomoc pri ubytovaní mladých na školách), dajte o sebe vedieť po ktorejkoľvek zo študentských omší. ĎAKUJEME!

VEĽA TRPEZLIVOSTI A SVETLO DUCHA SVäTÉHO DO POLROČNÉHO SKÚŠANIA, ZÁPOČTOV A SKÚŠOK!