Pondelok  17:45 On-line stretko Notredámy. Dámske stretko so Sr.Anežkou.
                 19:00 Pondelková streamovaná (FB) sv.omša z Kaplnky/Zóny ticha UPC TnUAD na Sihoti.

Streda 19:00 Príprava na manželstvo. Dvojhodinový online program pre prihlásených UPC snúbencov, s prednáškami a katechézou.

Štvrtok 19:00 On-line stretko Chlapskí chlapi.

Piatok 19:00 Sv.omša na slávnosť a v roku sv.Jozefa z UPC TnUAD obetovaná za mužov, otcov a rodinky našich UPC-čkarov. Prihlasovací link:https://us02web.zoom.us/j/8833893255 (Heslo: 078372).