Pondelok ŠTÁTNY SVIATOK

Utorok 19:00 Sv.omša v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na 5.pochodí internátu SOŠ Dopravnej. 19:45 Spoločný ruženec na úmysly.

Utorok 20:15 – 21.30 Športový FLORBAL-ový večer v telocvični Záblatie. Vstup cez vrátnicu FŠT, so športovým koordinátorom Samom o 20:00 (ul. Ku kyselke č.469, MHD 5, 6, 13 zastávka Záblatie, stred + 350m = 5 min.pešo). Športový večer začína a končí spoločnou modlitbou za férovú a bezpečnú hru.

Streda 11:30. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) pre pedagógov a zamestnancov univerzity.

Streda 19:00. Sv.omša v UPC TnUAD (FZ, B 419) Sihoť. Po skončení Koordinátorské stretko.

Štvrtok 18:00. Biblické stretko pre mladých. Centrum pre rodinu, Farská ul., centrum mesta.

Štvrtok 19:07. Chlapskí chlapi. Stretko v Kaplnke na 5. posch. internátu SOŠ Dopravnej.

Piatok 7:00 Prvý piatok v mesiaci. Sv.omša s Eucharistickým požehnaním v Kaplnke Božieho Milosrdenstva na internáte SOŠ Dopravnej.

VÍKENDOVÁ PRÍPRAVA SNÚBENCOV NA MANŽELSTVO V UPC TnUAD.

Nedeľa 20:30 Sv.omša pre študentov a mladých v Klubovni na 5.pochodí internátu Strednej športovej školy (Staničná 6, č.dv.501, oproti výťahom – na vrátnici doľava, na 5.posch), Trenčín-Zlatovce.

Sv. spoveď a individuálne poradenstvo minimálne 20 minút pred sv.omšami a podľa potreby aj po ich skončení; okrem toho v stredu od 11:00 do 11:30 a od 17:00 do 19:00 v kancelárii UPC TnUAD B418 na Sihoti; v utorok od 18:00 do 19:00 v Klubovni A534 na 5.poschodí internátu SOŠ Dopravnej (vedľa kaplnky). V inom čase po telefonickej, SMS, mailovej, messeng. dohode. (o.Juraj, univerzitný kaplán 0903 566 511).