Slávnosť VENI SANCTE na úvod akademického roka bude v pondelok 5.10.2020 o 19:00 v Kostole Notre Dame Trenčín.

Hosť o.Patrik Lenčéš, novokňaz.

Pre každého prváka darček. Srdečne Ťa pozývame!

V našom UPC dodržiavame 5R:

ruky-rúška-rozostupy-rozum-radosť