V predvečer Nedele Božieho Milosrdenstva sme na Medzi UPeCe Florbal CUP-e v Bratislave, spomedzi všetkých 11 slovenských UPeCe (všetky krajské mestá + ZV, RK a MT) vybojovali 3.miesto.