V Kostole Notre Dame v Trenčíne sa 9. októbra 2023 konala slávnostná svätá omša Veni Sancte, pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2023/2024.

Slávnostnú svätú omšu celebroval pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo